common/menu/bell-icon svg icon

THÔNG BÁO

common/close svg icon

Vui lòng đăng nhập để xem thông báo

Đăng nhập
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hà Nội

Chăm sóc khách hàng/ Dịch vụ khách hàng | Kinh Doanh/ Bán Hàng

Địa chỉ văn phòng

450 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Về chúng tôi

Công ty Dalat Hasfarm được thành lập từ năm 1994, và tự hào là Công ty sản xuất và xuất khẩu Hoa và Cây Giống lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.


Không chỉ quan tâm đến việc đầu tư mở rộng trang trại sản xuất, đưa vào áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất; Công ty Dalat Hasfarm còn luôn hướng đến xây dựng chính sách phúc lợi toàn diện cho người lao động nhằm đảm bảo luôn đem lại những quyền lợi, phúc lợi tốt nhất có thể cho người lao động.

Lợi ích của chúng tôi

Lương tháng 13,14

Lương tháng 13,14

Lương tháng 13,14