common/menu/bell-icon svg icon

THÔNG BÁO

common/close svg icon

Vui lòng đăng nhập để xem thông báo

Đăng nhập
Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Manda Real

D001 đường CC2, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Về chúng tôi

Công ty thành lập năm 2020 và trước đó đã hoạt đống dưới tên của 1 công ty bất động sản lớn tại Hồ Chí Minh.

Số lượng nhân sự gắn bó với công ty đa phần là những nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc quẩn lý và tư vấn bán hàng.

Công ty đã và đang là 1 trong những đơn vị phát triển các dự án lớn như: Cát Tường Phú Hưng, Cát Tường Park House, Cát Tường Western Pearl...

Công ty hoạt động với kim chỉ nam đem lại lợi nhuận cao nhất và những gì tốt nhất cho quý khách hàng.

Lợi ích của chúng tôi

Hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất

Sinh nhật

Sinh nhật

Du lịch

Du lịch

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Hình ảnh công ty

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Manda Real
Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Manda Real
Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Manda Real